BAM: Základní charakteristika, možnosti nasazení nástrojů BAM a jejich reprezentanti

Autor: 
Otakar Dokoupil

V současné době je fungování podniků postaveno na procesním řízení. Konkurenční výhodu podnikům přináší především dva klíčové faktory, čas a informace. Každý moderní podnik se musí také potýkat s velkým množstvím událostí, které se dějí jak uvnitř tak i mimo jeho hranice. Samozřejmě, že každá z těchto událostí v sobě obsahuje jistou, někdy větší, někdy menší informační hodnotu a pro podnik by byla škoda, kdyby informace obsažené v těchto událostech nevyužil. Potíž je v tom, že události neprocházejí IT systémem podniku jedna za druhou. Existují mezi nimi složité vztahy - jedna vyvolává druhou, některé vznikají současně (ale například v jiných časových zónách), jiné jsou navzájem nezávislé. Dalším problémem událostí je, že jich může v krátkém čase vzniknout velké množství.

Snem manažerů je mít k dispozici takový nástroj, s jehož pomocí se jim žádné podstatné informace pro optimální fungování podniku v chaosu událostí neztratí. Ba co víc. Tyto informace jim poskytne v ten správný čas a v přehledné formě. Zvláště v dnešní turbulentní době je více než kdy předtím potřeba pohotově využít příležitosti (která za hodinu již nemusí existovat) a na druhé straně rychle odhalit nebezpečí a reagovat na ně. Takové ambice má BAM.
„Business Activity Monitoring“ (BAM) je termín, se kterým přišla jako první společnost Gartner[4] v roce 2002. Tento termín definuje, jak je možné zajistit přístup ke klíčovým ukazatelům výkonu podniku v reálném čase. Cílem zavedení takového systému by mělo být zvýšení rychlosti a efektivity podnikových operací.
Koncept monitorování činností v reálném čase byl známý mnohem dříve než BAM spatřil světlo světa. Tyto systémy se přesto od dnešního pojetí značně lišily – byly napojeny pouze na jediný zdroj dat a o tomto zdroji poskytovali informace. Na rozdíl od nich, BAM zpracovává informace z mnoha aplikací a jiných externích i interních zdrojů a umožňuje tak širší a sofistikovanější pohled na činnost podniku.

Text ke stažení (pouze pro členy):