Case management – revoluce nebo evoluce řízení procesů?

Autor: 
Petr Kocura, Renáta Kunstová

Článek seznamuje čtenáře s koncepcí case managementu, který představuje aktuální trend v oblasti řízení procesů. Nejprve je stručně charakterizován význam procesů v informační společnosti a je vysvětlena jejich souvislost se znalostní prací. Z hlediska neurčitosti a množství znalostní práce, která je součástí řady podnikových procesů, jsou procesy rozděleny na předvídatelné, nepředvídatelné a smíšené. A právě pro procesy, které jsou nepředvídatelné, velmi složité a často se mění, je vhodný case management, jehož principy jsou popsány v hlavní části článku. Na příkladu procesu sjednání životního pojištění jsou pak identifikovány přínosy užití case managementu pro jeho řízení.

Text ke stažení: