Architektura centrálního tiskového řešení v prostředí jednotné komunikace s klienty

Autor: 
Jiří Huml

IT architektura uplatňující postupy SOA a integrující webovské služby se stávajícími systémy okolo centrální databáze klientů má v současné době větší šanci lépe podporovat dynamicky se měnící požadavky obchodu. Článek ilustruje tento postup z obchodní stránky na příkladu České Pojišťovny a zaměřuje se na implementaci jednotné komunikace s klienty, zejména na sjednocení a centralizaci hromadných a individuálních tisků.

Ve velkých společnostech, jejichž obchodní proces se významně opírá o IT systémy nebo je přímo těmito systémy řízen, jako např. v současnosti ve finančních službách, nastává zejména s rozvojem alternativních distribučních kanálů složitá situace v oblasti integrace systémů a klientských dat. Komplexita integrace a její časová prodleva za potřebami obchodu často vede k neuspokojivému podporování obchodních procesů a nespokojenosti zákazníků. Historicky uplatňované metody integrace „všech“ dat a na ně vázaných produktů a procesů do jednoho monolitického „legacy“ systému již není vzhledem ke komplexitě a požadovanému času řešení možné.

Často se pak můžeme setkat se situací, že jedna část organizace má v daném čase zcela jiné údaje o zákazníkovi a vzájemných obchodních vztazích než druhá, či že organizace není schopna vidět v kontextu obchodní případy a další komunikaci se zákazníkem. Často mají organizace obtíže i jen vzájemné vazby a jednotlivé obchody aspoň ke správnému zákazníkovi přiřadit. Příkladem z běžného života může být sjednání produktu na pobočce banky a snaha o poskytnutí konkrétní informace o stavu produktu přes telefonní klientskou linku nebo internet a naopak – velmi často banky v tuzemsku ale i zahraničí nejsou schopny tyto informace mezi jednotlivými distribučními kanály sdílet. A jaká je reakce odvětví IT na tuto situaci?

 

 

Text ke stažení (pouze pro členy):