Analýza rizik informačního systému nakládajícího s osobními údaji

Autor: 
Jana Fortinová

Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších aspektů při vytváření informační systémů. Prvním krokem při budování bezpečného informačního systému je provedení analýzy rizik. Článek popisuje průběh analýzy rizik provedené při budování informačního systému nakládajícího s osobními údaji „na zelené louce“, kdy není možné vycházet z existujících statistik a záznamů o incidentech.

Text ke stažení: