Aktuální trendy českého ERP trhu

Autor: 
Petr Sodomka, Hana Klčová

Centrum pro výzkum informačních systémů hodnotí hlavní trendy na českém ERP trhu již od roku 2000. Toto hodnocení je založeno na výzkumu českého trhu s ERP aplikacemi, jehož nedílnou součástí je výzkum a recenzování vybraných produktů a příslušných oborových či procesních řešení, které mohou být jejich součástí. Zaměřujeme se rovněž na výzkum obchodních modelů dodávky a provozu ERP systémů. Tento článek přináší shrnutí hlavních trendů ve zmíněných oblastech, které se uplatňují na českém trhu v posledních letech.
 

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: